การให้ความรู้โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาปัญญาไท

  • วันที่จัด: 10 กุมภาพันธ์. 2563
  • สถานที่: ณ สวนสมุนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
  • จำนวนที่รับ: 99 ท่าน

การให้ความรู้โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาปัญญาไท ร่วมกับ ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

ในงานสมุนไพรล้านนา ตั้งแต่วันที่ 10 -16 กุมภาพันธ์ 2563 

สวนสมุนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่


วัน/เดือน/ปี

เวลา 

กิจกรรม

10/2/2563

14.00 – 16.00 .

โรคไข้หวัดใหญ่ โคโรน่าไวรัส


16.00 – 17.00 .

สุขภาพดีวิธีไท เริ่มต้นได้ด้วยตนเอง

11/2/2563

14.00 – 16.00 .

มะเร็งปอดและฝุ่น PM 2.


16.00 – 17.00 .

การฝึกลมปราณ บริหารปอด

12/2/2563

14.00 – 16.00 .

อาการนอนไม่หลับและโรคซึมเศร้า


16.00 – 17.00 .

การออกกำลังกายกระดูกสันหลัง

13/2/2563

10.00 – 12.00 .

แพทย์พื้นบ้านกับการใช้กัญชง กัญชา รักษาโรค


13.00 – 17.00 .

ลงทะเบียนรับการปรึกษาการใช้กัญชง กัญชา รักษาโรค

14/2/2563

10.00 – 12.00 .

สมุนไพรเป็นอาหารและยา 


16.00 – 17.00 .

การออกกำลังกายเส้นเอ็น

15/2/2563

9.00 – 12.00 .

โรคหอบหืดและอาการภูมิแพ้


13.00 – 16.00 .

มะเร็งไม่น่ากลัวอย่างที่คิด รักชีวิตต้องป้องกัน

16/2/2563

9.00 – 17.00 .

ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลตนเอง (เจ้าภาพพิจารณาตามความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถของหมอพื้นบ้านแต่ะละบุคคล)


หมายเหตุ สามารถปรึกษาคลินิกการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์พร้อมลงทะเบียนเพื่อรับบริการ ตลอดงาน