”หมอในบ้าน” เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด

  • วันที่จัด: 19 มิถุนายน 2562
  • สถานที่: โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ถ.ช่างหล่อ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
  • จำนวนที่รับ: 20 ท่าน

 การมีอายุยืน สุขภาพดี มีความสุข ต้องเป็นหมอในบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด ภายใน 5 วัน ผู้อบรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้และฝึกปฏิบัติ

     (-)  การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพองค์รวม​ 

     (-)  การตรวจธาตุเจ้าเรือนและการกินอาหารให้เหมาะกันกับธาตุ

     (-)  ความรู้เรื่องสมุนไพรและการใช้ที่ถูกต้อง การกินอาหารให้เป็นยา​  

     (-) เรียนรู้เรื่องเส้นประธานสิบ  และเส้นสำคัญเพื่อการนวดตนเองและคนใกล้ชิด​ 

     (-) การออกกำลังกายผ้าขาวม้าและไม้พลองเพื่อดูแลข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ​ 

     (-)  การฝึกลมปราณเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของอวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อ​ 

     (-)  เทคนิค เสริมสร้างพลังจิตยามเจ็บป่วยและการเยียวยา ฯลฯ

ค่าอบรม 1 ท่าน 5,000 บาท 

รวมกลุ่ม 2-4 ท่าน ค่าอบรมคนละ 4,500 บาท 

จำนวน 5 คนขึ้นไป คนละ 4,000 บาท 

จำนวน 10 คนขึ้นไป คนละ 3,000 บาท 

***ค่าอบรมทุกรายการรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเอกสารในการอบรมเรียบร้อย***


** สามารถเลือกอบรมบางส่วน แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 19-21 มิย.(3 วัน) 3,000 บาท หรือ 22-23 มิย.(2 วัน)  2,000 บาท**

สอบถามและลงทะเบียน  : 064-9974749  /  053-200300