อบรม/บรรยาย

 • ”หมอในบ้าน” เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด
  • วันที่จัด: 19 มิ.ย. 2562
  • สถานที่: โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ถ.ช่างหล่อ อ.หายยา จ.เชียงใหม่
  การมีอายุยืน สุขภาพดี มีความสุข ต้องเป็น ”หมอในบ้าน” เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด ภายใน 5 วัน
  อ่านเพิ่มเติม
 • สุขภาพดี
  • วันที่จัด: 17 พ.ค. 2562
  • สถานที่: IDI thaimassage
  สุขภาพดี
  อ่านเพิ่มเติม