นายรัชชานนท์ แก้วใส
ผู้จัดการทั่วไปประจำอาคาร IDI

ผู้จัดการทั่วไปประจำอาคาร IDI