นายนะ อารมณ์ดี
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านล้านนา

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านล้านนา