นาย สมบัติ ไตรศรีศิลป์
ผู้อำนวยการ

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท และเจ้าของร้านสมบัติสมุนไพร