สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เรียน 6 เดือน
เรียนการนวดไทยเบื้องต้น นวดเท้า และการนวดรักษาโรคพื้นฐาน 12 โรค