สาขาเภสัชกรรมไทย

สาขาเภสัชกรรมไทย เรียน 2 ปี
ศึกษาเรื่องสมุนไพร การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้

    2.1 สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

    2.2 เปิดร้านขายยาสมุนไพรได้

    2.3 สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพย์แผนไทย


ค่าใช้จ่าย
1.
ค่าขึ้นทะเบียน ปี 2,000 บาท จ่ายทุกปี
2.
ค่าลงทะเบียนเรียน สาขาละ 10,000 บาทต่อปี /สาขา
3.
ค่าหนังสือประมาณ 800 บาท
4.
เสื้อรุ่นปีละ 250 บาท/ตัว

หมายเหตุ 

1. การเรียนแพทย์แผนไทย  ถ้าลงทะเบียนสาขาเวชกรรมจะต้องลงทะเบียนสาขาเภสัชกรรมด้วย

2. การเรียนทุกๆวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00  

3. การเรียนเหมือนกันหมดทุกสาขาใน 1 ปี แรกและปีที่ 2 ยกเว้นสาขาเวชกรรมปีที่ 3 ที่ต้องแยกไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกการแพทย์แผนไทย