สาขาเวชกรรมไทย

สาขาเวชกรรมไทย เรียน 3 ปี 
เรียนเรื่องการรักษา วินิจฉัยโรค การตรวจโรค จากคำภีร์ต่างๆ เรียนจบสอบใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยผ่าน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนี้ 1.1 ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกกฎหมาย 1.3 สามารถเป็นครูสอนแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยได้ตามกฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตามกฏ ระเบียบ ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย


ค่าใช้จ่าย
1.
ค่าขึ้นทะเบียน ปี 2,000 บาท จ่ายทุกปี
2.
ค่าลงทะเบียนเรียน สาขาละ 10,000 บาทต่อปี /สาขา
3.
ค่าหนังสือประมาณ 800 บาท
4.
เสื้อรุ่นปีละ 250 บาท/ตัว

หมายเหตุ 

1. การเรียนแพทย์แผนไทย  ถ้าลงทะเบียนสาขาเวชกรรมจะต้องลงทะเบียนสาขาเภสัชกรรมด้วย

2. การเรียนทุกๆวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00  

3. การเรียนเหมือนกันหมดทุกสาขาใน 1 ปี แรกและปีที่ 2 ยกเว้นสาขาเวชกรรมปีที่ 3 ที่ต้องแยกไปฝึกปฏิบัติงานตามคลินิกการแพทย์แผนไทย