โรคต่อมลูกหมากโต
โพสโดย อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์

สาเหตุการเกิดต่อมลูกหมากโต สืบเนื่องมาจากการหลั่งนํ้าเชื้ออสุจิ ที่ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ปกติเมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศ อสุจิที่สร้างชื้นจากอัณฑะจะถูกขับออกมาและรับเสบียง อาหาร (นํ้าเลี้ยงเชื้ออสุจิ) จากต่อมลูกหมากก่อน ออกสู่โลกภายนอกไปผสมกับไข่ในท่อรังไข่ของสตรี เพื่อเกิดการปฏิสนธิ

แต่คนที่เป็นต่อมลูกหมากโตมักเกิดจากกลุ่มคนที่บีความรู้สึกทางเพศทุกขั้นตอนครบหมด แต่หลั่งนํ้าเชื้ออสุจิไม่ออกเพราะลึงค์ไม่แข็งตัว (นกเขา ไม่ขัน) ถ้าบีอาการเช่นนี้ประมาณ 10 - 15 ปี ก็จะเกิดตระกันทำให้ต่อมลูกหมาก รอบท่อปัสสาวะโต ทำให้ท่อปัสสาวะตีบตันปัสสาวะไม่สะดวกเวลาเบ่งเกิดการอักเสบ เจ็บปวดและปัสสาวะไม่ค่อยออกและทำให้ปัสสาวะบ่อยอันเป็นสาเหตุทำให้นอน ไม่หลับและบีโรคอื่นๆ ตามมามากมาย

ทำไม? ลึงค์จึงไม่แข็งตัว สาเหตุหลักมาจากสุขภาพกายและจิต ถ้าจิตเศร้าหมองวิตกกังวลขาดความสุข ก็จะทำให้ลึงค์ไม่บีพลังประกอบกับสภาวะสังคม ปัจจุบันที่ทำให้เกิดความเครียด ซึ่งบีผลกระทบต่อจิตใจและเกิดโรคความตันโลหิต สูง เมื่อทานยารักษาโรคความตันก็จะบีส่วนทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมได้ง่าย เพื่อ เป็นการปัองการต่อมลูกหมากโต จึงควรทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงบีพลัง และปฏิบัติกิจทางเพศอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดปริมาณครั้งลงตามวัย แต่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ก็จะเป็นการปัองกันโรคต่อมลูกหมากโตได้เป็นอย่างตี

สำหรับท่านที่ลึงค์ไม่แข็งตัว เพื่อเป็นการปัองกันต่อมลูกหมากโต จึงควร งดเว้นการสัมผัสด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่ล่อแหลมต่อการเกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น การดูหมังเอ็กซ์ การสัมผัสหญิงสาวด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เป็นด้น

การรักษาทางแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านล้านนาก็จะบียาสมุนไพรที่ทำ เป็นยาต้มและเป็นยาตำรับ วิวัฒนาการเป็นแคปซูลเพื่อง่ายต่อการใช้ที่ได้ผลและได้รับ การพิสูจน์มาแล้ว เพราะมีการใช้มานับเป็นร้อยปีที่ได้บันทึกในตำรายาโบราณแผนไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยา