โรคเครียดใครว่าไม่สำคัญ
โพสโดย อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์


 ความเครียด   นับเป็นสาเหตุใหญ่และสำคัญที่ทำให้คนเป็นโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคไม่ติดเชื้อ(ความเสื่อม)ทั้งหลาย เช่น ความดันฯ ไขมัน เบาหวาน โรคตับ ไต หัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต แม้แต่มะเร็งก็อาจมีสาเหตุมาจากความเครียด เพราะเมื่อเกิดความเครียดก็จะมีผลทำให้ กินอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ การขับถ่ายไม่ได้  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคต่างๆตามมา

               ปัจจุบันโลกมีความสับสน เกิดการแข่งขันกันสูง ยิ่งถ้าฟังข่าวสารการเมืองมากเกินไปก็ยิ่งทำให้เครียด ส่วนใหญ่คนที่เกิดความเครียดได้ง่ายเพราะพลังจิตไม่แกร่ง ถูกชักจูงและกระตุ้นอารมณ์ให้คล้อยตามได้ง่าย ซึ่งถ้าไม่ถูกใจก็จะเกิดความเครียด วิตกกังวลทำให้ ธาตุไฟกำเริบ  การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายเกิดความแปรปรวน ทำให้เสียสมดุลของธาตุทั้งสี่ (ดิน น้ำ ไฟ ลม)

               วิธีการแก้ไขและป้องกัน ควรฝึกทำสมาธิ เพราะร่างกายจะแข็งแรงต้องมีการเคลื่อนไหว แต่ความเครียดเกิดจากจิต ดังนั้น จิตจะมีพลังต้องนิ่ง จิตจะนิ่งได้ก็ต้องมีการฝึกสติให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราทำอยู่ โดยเฉพาะการทำสมาธิก่อนนอน ก็จะทำให้นอนหลับสนิท ไม่ฝันร้าย ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ มีการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้พร้อมที่จะต่อสู้และทำงานในวันใหม่ต่อไป ฉะนั้นการนอนหลับให้สนิทและมีคุณภาพ อาจใช้เวลานอนเพียง 6 ชั่วโมงก็เพียงพอ ในขณะที่บางคนนอน 8 ชั่วโมงก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นหลังจากตื่นนอน นั่นเป็นเพราะนอนแบบไม่มีคุณภาพ เช่น นอนดึกตื่นสาย  ไม่สอดคล้องกับวิธีธรรมชาติ (ตามแสงอาทิตย์)  นอนหลับไม่สนิท ลุกขึ้นมากลางดึกบ่อยๆ ฝันร้าย  วิตกกังวลฯลฯ  

               การสร้างพลังจิตเพื่อพิชิตโรค ควรทำสมาธิก่อนนอนด้วยการหายใจเข้าทางจมูก ออกทางปากช้าๆ         โดยกระดกลิ้นแตะเพดานปากด้านบน ทำเช่นนี้ นับเป็น 1 รอบของการหายใจ ถ้านับให้ได้ 100 รอบของการหายใจ โดยไม่หลงก็ถือว่ามีสมาธิดี และควรจับเวลาดูว่า ใน 100 รอบของการหายใจ ใช้เวลากี่นาที ถ้าฝึกสติด้วยวิธีนี้บ่อยๆ (ทุกวัน) ท่านคิดว่าเวลาที่ใช้ในการหายใจ 100 รอบ จะใช้เวลามากขึ้นหรือน้อยลง (ทุกท่านสามารถรู้และพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง)

หากลองฝึกด้วยวิธีนี้อย่างต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน ท่านจะมีสุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจ จิตจะมีพลัง จะคิด จะพูด จะทำอะไรจะมีสติรู้ตัว ความเครียดวิตกกังวลจะน้อยลง เพราะอยู่กับปัจจุบันและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย  และต่างเป็นไปตามกรรม(การกระทำ) ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ใครทำกรรมเช่นไรไว้ ก็ต้องรับผลของกรรมเช่นนั้น  ไม่ช้าก็เร็ว เพราะกรรมเป็นของๆ แต่ละคน

 การมีสุขภาพดีก็เช่นกัน ร่างกายจะดีหรือไม่ ก็อยู่ที่ตัวเราเอง ตั้งแต่การกิน การนอน การขับถ่ายและความคิด ความเครียด วิตกกังวลฯลฯ  แท้จริงแล้ว เราเป็นผู้กำหนดความสุขความทุกข์ด้วยตัวเราเอง

 ความทุกข์และความสุข เกิดจากความคิดและจิตใจเป็นหลัก

              

 

ความทุกข์เกิดจาก

               ก.  สิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้ดังคิด

               ข.  สิ่งที่ไม่ต้องการได้แต่กลับได้ เช่น มะเร็ง

ความสุขเกิดจาก

               ก.  สิ่งที่เราต้องการได้และก็ได้สมหวัง

               ข  .สิ่งที่เราไม่ต้องการก็เป็นดังที่คิด

ไม่ว่าจิตจะเป็นสุขหรือทุกข์ต่างก็มีความเครียดแฝงอยู่ เพราะทุกข์และสุขทั้งหลายนั้นไม่ยั่งยืน

               ฉะนั้นการกำจัดและป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดต้องไม่ติดทั้งสุขและทุกข์ จิตนิ่งและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตก็จะสำเร็จและเป็นสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล หากควบคุมจิตได้ก็จะไม่เกิดความเครียด อารมณ์ดีแจ่มใส กินได้ นอนหลับ ขับถ่ายดี มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจตลอดไป