โรคท้องเสีย

รคท้องเสีย  หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย สาเหตุมาจากลำไส้ใหญ่มีการหดและคลายตัวผิดปกติ อาจเป็นเพราะได้รับสารพิษหรือติดเชื้อจุลินทรีย์  เราแบ่งอาการท้องเสียออกเป็น 2 ประเภท

ท้องเสียจากการกินอาหารที่มีสารพิษเจือปน อาจเป็นสารพิษจาก           ยาฆ่าแมลงและสารกันเสีย หรือสารพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร อาการท้องเสียจะเกิดขึ้นรวดเร็ว แสดงอาการภายใน 2-4 ชั่วโมง กรณีนี้เราสามารถกินยาสมุนไพรรางจืด เพื่อล้างพิษและกินน้ำเกลือแร่เสริมทดแทนส่วนที่เสียไป และอาจใช้ยาสมุนไพรแก้ท้องเสีย เช่น ยาเหลืองปิดสมุทร ก็จะช่วยให้ท้องเสียหายภายใน         1-2 วัน

ท้องเสียกรณีกินอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไป เพราะกินอาหารสดหรืออาหารที่ปรุงแล้วแต่ทิ้งไว้ให้มีการติดเชื้อถ้ากินเข้าไป กว่าจะแสดงอาการท้องเสียต้องใช้เวลา 8-12 ชั่วโมง เพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตและมีผลทำให้ท้องเสีย กรณีนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แต่ถ้าเป็นยาสมุนไพร ยาเหลืองปิดสมุทรก็ใช้ได้ และใช้ยาธาตุบรรจบร่วมด้วยก็จะทำให้การฟื้นตัวเป็นปกติได้เร็วขึ้น

  เพื่อความไม่ประมาทสำหรับผู้ที่อ่อนแอท้องเสียง่ายควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหรืออาหารสดก็ต้องมั่นใจว่าปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดท้องเสีย เช่น เชื้ออีโคไล เป็นต้น ควรมียาเหลืองปิดสมุทรหรือยาธาตุบรรจบไว้ประจำบ้านก็จะเป็นการดี

สำหรับท่านที่หายาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ อาจใช้ชาจีนชงให้เข้มหน่อยดื่ม หรือใช้ใบฝรั่งอายุปานปลาง (เพสลาด) ประมาณใบที่5-7 นับจากยอดมาเคี้ยวกิน หรือคั้นน้ำกิน บางครั้งอาจใช้ทำผลิตเป็นชาชงก็ได้ผลดี