กรดไหลย้อน

คนปัจจุบันจะเป็นกรดไหลย้อนกันมาก เนื่องจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ทั้งอาหารการกิน และความรีบเร่งในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้กินอาหาร ที่ขาดคุณค่าของโภชนาการ เกิดการย่อยยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะพบได้บ่อยมากเพราะธาตุไฟ (ปริณาบัคดี) ที่ช่วยในการย่อยอาหารเกิดความเสื่อมสภาพลง ประกอบกับคนส่วนใหญ่ชอบดื่มนํ้าเย็นและดื่มนํ้ามากหลังทานอาหาร ทำให้นํ้าย่อย เจือจาง การย่อยอาหารไม่ดี จึงเกิดการหมักเป็นอาหารบูดเน่า และเกิดเป็นแก๊สดันขึ้นเบื้องบนจนทำให้เกิดอาการห้องอืด ห้องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว และกรดเหล่านี้ก็จไปทำลายหลอดอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบ จึงมีความรู้สึกปวดร้อนที่หน้าอกเหนือ กระบังลม ถ้าเป็นนานเข้าก็จะทำให้หูรูดระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เกิดการเสื่อมสภาพแล้วเกิดเป็นกรดไหลย้อนตามมา ถ้าไม่ดูแลรักษาปล่อยทั้งไว้ อาจทำให้เกิดมะเร็งที่หลอดอาหารได้

ฉะนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนแล้ว เราก็ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุดังกล่าว ก็จะทำให้หายได้แต่ต้องใช้เวลา 3 - 6 เดือน แต่ถ้ากินยาสมุนไพรที่ช่วยปรับธาตุเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารก็จะช่วยได้มากและหายได้ในเวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่ทั้งนี้เราต้องงดดื่มนํ้าเย็นและดื่มนํ้ามากหลังอาหารทันที ควรให้อาหารได้ย่อยประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนจึงค่อยดื่มนํ้ามากๆ ก็จะทำให้หายเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ ต้องลดความเครียดวิตกกังวลด้วย เพราะไฟสุมทรวง (ชิรณัคดี) จะทำให้การย่อยอาหารไม่มี และมีผลทำให้เกิดกรดไหลย้อนตามมา