บทความ

 • โรคปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ
  30 เมษายน 2562
  วิธีปีองกันและรักษา ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ทำงานอย่างสมดุลเพื่อให้ข้อต่อม่การเคลื่อนไหวได้สะดวก ไม่มีการคั่งค้างของลม อันเป็นสาเหตุทำให้เลือดไปเลี้ยงไดไม่ดี ดังเช่นทุกท่านที่เคยตึงข้อนิ้วมือแล้วเกิดเสียงดัง เพราะมีลมขังอยู่ในข้อ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ไปขวางทั้นการไหลเวียนของเลือดและลม โดยเฉพาะกระดูกสันหลังล้า เส้นเอ็นหดตัวมากจะทำให้หมอนรองกระดูกสึก และทำให้เตี้ยลงเมื่อแก่ตัว และอาจเกิดกระดูกงอกหับเส้นประสาทตามมา
  อ่านเพิ่มเติม
 • กรดไหลย้อน
  30 เมษายน 2562
  กรดไหลย้อน คนปัจจุบันจะเป็นกรดไหลย้อนกันมาก เนื่องจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เปลี่ยนไป ทั้งอาหารการกิน และความรีบเร่งในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้กินอาหาร ที่ขาดคุณค่าของโภชนาการ เกิดการย่อยยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะพบได้บ่อย มากเพราะธาตุไฟ (ปริณาบัคดี) ที่ช่วยในการย่อยอาหารเกิดความเสื่อมสภาพลง ประกอบกับคนส่วนใหญ่ชอบดื่มนํ้าเย็นและดื่มนํ้ามากหลังทานอาหาร ทำ’ให้’นํ้าย่อย เจือจาง การย่อยอาหารไม่ดี จึงเกิดการหมักเป็นอาหารบูดเน่า และเกิดเป็นแก๊สดันขึ้น เบื้องบนจนทำให้เกิดอาการห้องอืด ห้องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว และกรดเหล่าบื้ก็จะ ไปทำลายหลอดอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบจึงมีความรู้สึกปวดร้อนที่หน้าอกเหนือ กระบังลม ถ้าเป็นนานเข้าก็จะทำให้หูรูดระหว่างหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร เกิดการเสื่อมสภาพแล้วเกิดเป็นกรดไหลย้อนตามมา ถ้าไม่ดูแลรักษาปล่อยทั้งไว้ อาจทำให้เกิดมะเร็งที่หลอดอาหารได้ ฉะนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนแล้ว เราก็ควรหลีกเลี่ยง สาเหตุดังกล่าวก็จะทำให้หายได้แต่ต้องใช้เวลา 3 - 6 เดือน แต่ถ้ากินยาสมุนไพรที่ช่วย ปรับธาตุเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารก็จะช่วยได้มากและหายได้ในเวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่ทั้งบื้เราต้องงดดื่มนํ้าเย็นและดื่มนํ้ามากหลังอาหารทันที ควรให้อาหาร ได้ย่อยประมาณ 1 ชั่วโมงค่อน ต่อยดื่มนํ้ามากๆ ก็จะทำให้หายเร็วขึ้น แด’ทั้งบื้ต้องลด ความเครียดวิตกกังวลด้วย เพราะไฟสุมทรวง (ชิรณัคดี) จะทำให้การย่อยอาหารไม่มี และมีผลทำให้เกิดกรดไหลย้อนตามมา
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคพรรดึก(ขับถ่ายยาก)
  30 เมษายน 2562
  ถ้ากินไม่ได้ นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่ดี จะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าสุขภาพท่านกำลังเสียสมดุล และเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา เพราะโรคต่าง ๆ ที่ไม่มีการติดเชื้อ เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ขับถ่ายไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดัน ไขมัน เบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือแม้แต่โรคมะเร็ง เป็นต้น
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคความดันโลหิตสูง
  30 เมษายน 2562
  คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะไม่เคยไปตรวจร่างกาย บางครั้งถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตก จนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีอยู่มาก เพื่อความไม่ประมาทควรมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองแบบง่ายๆ เช่น การก้มลงเอาฝ่ามือแตะพื้น (ภาพ1) หรือม้วนแขนสลับซ้ายขวา (ภาพ2)* ถ้าทำได้แสดงว่าร่างกายส่วนบนมีความยืดหยุ่นดี ไม่มีการติดขัดของการไหลเวียนโลหิต ลดอัตราเสี่ยงของความดันโลหิตสูง แต่ถ้าทำไม่ได้ อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นความดันโลหิตสูง เพราะเมื่อหัวใจบีบตัวเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ติดขัดตามข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและพังผืดที่ยึดติดกัน ก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมา
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคอ้วน
  30 เมษายน 2562
  ถ้าไม่ต้องการอ้วน หรือ เป็นโรคอ้วน แล้วจะรักษาและป้องกันไม่ให้อ้วนกลับมาอีก ควรเน้นเรื่องอาหารที่รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดลมและถ้าเมื่อเกิดลมหรือแก๊ส จะต้องกำจัดออกเพราะลมเป็นสาเหตุของโรคอ้วน ฉะนั้นการปรับสมดุลของธาตุลมเป๋นสิ่งสำคัญ
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคต่อมลูกหมากโต
  30 เมษายน 2562
  คนที่เป็นต่อมลูกหมากโตมักเกิดจากกลุ่มคนที่บีความรู้สึกทางเพศทุกขั้นตอนครบหมด แต่หลั่งนํ้าเชื้ออสุจิไม่ออกเพราะลึงค์ไม่แข็งตัว
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคหัวใจจงใส่ใจอย่าได้ประมาท
  06 เมษายน 2562
  ทำไม ? จึงเกิดลมเข้าหัวใจ ปกติหัวใจจะเป็นตัวบีบเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายและรับเลือดดำ จากร่างกายส่งไปให้ปอดเพื่อฟอกให้สะอาดด้วยออกซิเจน จากนั้นก็รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดเข้าสู่หัวใจเพื่อส่งต่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ฉะนั้นเมื่อมีฟองอากาศแทรกอยู่ในเลือดก็จะสะสมเป็นฟองอากาศที่ใหญ่ขึ้น สามารถขวางกั้นการไหลเวียนของเลือดแล้วทำให้เกิดความเสื่อมของกล้ามเนื้อและลิ้นของหัวใจตามมา
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคเครียดใครว่าไม่สำคัญ
  06 เมษายน 2562
  ความทุกข์และความสุข เกิดจากความคิดและจิตใจเป็นหลัก ความทุกข์เกิดจาก ก. สิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้ดังคิด ข. สิ่งที่ไม่ต้องการได้แต่กลับได้ เช่น มะเร็ง ความสุขเกิดจาก ก. สิ่งที่เราต้องการได้และก็ได้สมหวัง ข .สิ่งที่เราไม่ต้องการก็เป็นดังที่คิด ไม่ว่าจิตจะเป็นสุขหรือทุกข์ต่างก็มีความเครียดแฝงอยู่ เพราะทุกข์และสุขทั้งหลายนั้นไม่ยั่งยืน
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคซึมเศร้า
  06 เมษายน 2562
  ทำไม? คนจึงเปีนโรคซึมเศร้า ในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน ส่งผลทำให้ เกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการแข่งขันในการใช้ชีวิตและการทำงาน เนื่องจาก อารมณ์ความคิดที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล ส่งผลต่อการนอนหลับ การรับประทาน อาหาร ทำให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพ อีกทั้งการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาก็ขาดที่ปรึกษาที่เข้าใจ แม้หลายๆ คนจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงานตำแหน่งก้าวหน้า มีคนยอมรับมากมายแต่เมื่อเกิดปัญหาหาทางออกไม่ได้ เพราะไม่กล้าปรึกษาใคร เนื่องจากกลัวเสียเครดิตจึงเก็บสะสมปัญหาไว้คนเดียว เมื่อนานวันเข้าก็จะเป็นโรคซึมเศร้า ผลที่ตามมาของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะทำให้ไม่สามารถรวบรวมสติในการแก้ไขปัญหา ส่งผลด้านบุคลิกภาพทำให้ขาดความเชื่อมั่น มองโรคในแง่ร้ายและไม่สามารถคลายความเครียดได้ จึงเกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและยังส่งผลให้คนในครอบครัวต้องพลอยได้รับความทุกข์นั้นไปด้วย
  อ่านเพิ่มเติม