บทความ

 • โรคนอนไม่หลับ
  31 มีนาคม 2562
  อ่านเพิ่มเติม
 • โรคท้องเสีย
  28 มีนาคม 2562
  โรคท้องเสีย หรือบางครั้งอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย สาเหตุมาจากลำไส้ใหญ่มีการหดและคลายตัวผิดปกติ อาจเป็นเพราะได้รับสารพิษหรือติดเชื้อจุลินทรีย์ เราแบ่งอาการท้องเสียออกเป็น 2 ประเภท
  อ่านเพิ่มเติม